Nieuwe aanbestedingswet creëert kansen voor ZZP’ers op grote overheidsopdrachten

Sinds 1 april 2013 is in Nederland de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Deze wet maakt het mogelijk voor ZZP’ers om (grote) opdrachten binnen te halen door deel te nemen aan aanbestedingen (tenders) van bedrijven en de overheid.

Bij een aanbesteding (tender) maakt een opdrachtgever bekend dat hij een opdracht heeft en mogen grote bedrijven, MKB’ers en ZZP’ers een offerte uitbrengen.

Voor het inkopen van producten, het uitbesteden van diensten en het laten uitvoeren van werken met een waarde boven een bepaald drempelbedrag gelden speciale procedureregels (de Europese aanbestedingsrichtlijnen). In Nederland zijn deze regels omgezet in een nationale regelgeving; De Aanbestedingswet die sinds april 2013 van kracht is.

Het doel van de nieuwe Aanbestedingswet is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen door de concurrentie op de markt te vergroten. Dit is gunstig voor de opdrachtgever omdat hij zo zeker is van de laagste prijs of de beste prijskwaliteitverhouding. Ook MKB’ers en ZZP’ers kunnen grote opdrachten binnenhalen via aanbestedingen. Bijvoorbeeld door op tijd in gesprek te gaan met de opdrachtgevers, of door samen te werken met andere MKB’ers of ZZP’ers, bijvoorbeeld in een coöperatie.

De nieuwe Aanbestedingswet verplicht alle aanbestedende diensten in Nederland om hun aankondigingen eerst te publiceren op TenderNed. Dit is het online marktplein voor aanbestedingen. Een aanbestedende dienst is echter niet verplicht TenderNed te gebruiken voor het inschrijven op aanbestedingen. Men kan ook kiezen voor een marktpartij.

Het is aan te raden om jou onderneming op TenderNed te registreren. Het is namelijk goed mogelijk dat een aanbestedende dienst je alleen uitnodigt voor een onderhandse aanbesteding als je op TenderNed bent geregistreerd als onderneming.

Op TenderNed beheer je zelf online een bedrijfsdossier. Hierin worden alle gegevens en documenten opgeslagen. Deze kun je bij een volgende aanbestedingen opnieuw gebruiken. Bovendien kan je via TenderNed ook meteen gebruikmaken van de attenderingsservice die jou inlicht als er aanbestedingen zijn die voldoen aan jouw interesseprofiel. Zie je vervolgens een interessante digitale aanbesteding? Dan kan je jezelf meteen gemakkelijk inschrijven.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *