Copekcabana – onze exotische zelfbeheer buren

Onlangs hield minister van binnenlandse zaken Ronald Plasterk een pleidooi in Trouw voor stadsontwikkeling met regelvrije zones en meer ruimte voor cooperaties. Bij Ondernemershuis Crataegus hoeven we niet ver te zoeken naar nieuwe initiatieven, want onze achterburen zijn al bezig…

Het klinkt als een soort utopie, een exotisch droom; Copekcabana. Een coöperatie voor zelfbeheer in eigen buurt. Geen eigen grond of een dure woning, maar opknappen van bestaande huizen in eigen beheer. Het idee is een sociale gemeenschap te vormen waar de woonlasten laag gehouden worden door zelfwerkzaamheid, wederkerigheid en het delen van voorzieningen. Tegelijkertijd staat de gemeenschap open voor de buurt en vergroot het de samenhorigheid.

Het idee voor behoud van de historische buurt is gebaseerd op het model in Duitsland en Engeland, waar coöperaties een langere traditie hebben. In Duitsland zijn de instanties erop ingesteld, maar in Nederland nog niet. Daarom moet Copekcabana het wiel opnieuw uitvinden. En daar zijn ze hard mee bezig.

Foto Copekcabana

Copekcabana in overleg Foto Copekcabana

Hun droom is Copekcabana – een coöperatie in de Van der Pekbuurt die woonblokken opknapt én wonen betaalbaar houdt. Zo willen ze een voorbeeldproject zijn voor bewonersparticipatie in opknapbuurten. Als zodanig zijn ze één van de 14 ‘koplopers’ van Platform31. Dit platform stimuleert de ontwikkeling van het wooncoöperatiemodel in Nederland.

De woningwet zorgt sinds 1901 voor betaalbare woningen in Nederland. Maar in de laatste jaren gaan de woningbouwcorporaties meer als projectontwikkelaars te werk. Ze bouwen winkelcentra, sporthallen, kantoren en koopwoningen, terwijl er nog steeds een groot tekort aan betaalbare woningen in Amsterdam is. Als gevolg van een aantal misstanden en schandalen, heeft de politiek de coöperaties gedwongen terug te keren naar hun core business en dat biedt kansen. Het oprichten van kleinere woningcoöperaties betekent dat de huurder weer de regie in handen krijgt.

Lange tijd dreigde sloop in de Van der Pekbuurt, maar nu worden de gebouwen van architect Jan Ernst van der Pek uit 1926 opgeknapt. Sinds vorig jaar is Amsterdams’ eerste tuindorp beschermd stadsgezicht. Na de renovatie zullen een aantal blokken in de verkoop gaan en een aantal weer in de verhuur. Maar de vrees bestaat dat de oorspronkelijke bewoners de huur in de opgeknapte huizen niet kunnen betalen.

Presentatie Copekcabana bij Pakhuis de Zwijger foto: Copekcabana

Presentatie Copekcabana bij Pakhuis de Zwijger foto: Copekcabana

Copekcabana wil een alternatief bieden aan bewoners met een laag inkomen die zich willen inzetten in de Van der Pekbuurt. Door te kijken wat mensen zelf en samen kunnen regelen kunnen de kosten van renovatie laag gehouden worden. Denk aan hergebruik van materiaal of een dak leasen om de kosten te spreiden. Copekcabana hoopt ook aan de gezelligheid in de buurt te bouwen door het beschikbaar stellen van een gemeenschappelijke ruimte voor buurtactiviteiten, voor bijvoorbeeld yoga lessen of andere bijeenkomsten.

Het is natuurlijk een experiment, maar in andere landen zijn dit soort coöperaties allang een gegeven. Als de eerste proef slaagt, hoopt Copekcabana dat het navolging krijgt en dat nieuwe initiatieven zullen ontstaan en hun voorbeeld volgen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *