#bijdebakker

Niet zo lang geleden was de hashtag #bijdebakker trending op Twitter. Zelfstandig ondernemers deelden teksten die je nooit tegen de bakker zou zeggen, maar als vanzelfsprekend lijken om tegen een ondernemer te zeggen.

Vooral ondernemers in de creatieve sector worden vaak geconfronteerd met uitspraken als:

“We hebben geen budget, maar je krijgt een boel exposure als je dat voor ons doet”

“We kunnen je niet betalen, maar doordat je voor ons bedrijf gratis de foto’s maakt kun je wel je portfolio uitbreiden!”

“We zoeken nog bloggers die voor onze website leuke artikelen willen schrijven. Omdat we veel bezoekers hebben krijg je naamsbekendheid”

“Jij vindt het toch leuk om foto’s te maken en je hebt goede apparatuur, dan kun je toch als vriendendienst wel even onze bruiloft fotograferen?”

Vooral kleine zelfstandigen lijken regelmatig geconfronteerd te worden door organisaties die willen dat voor niets de zon op komt en geen idee hebben wat voor investering (in tijd, energie en harde contanten) een kleine zelfstandige heeft gedaan om  de vaardigheden te kunnen leveren die hij doet.

Met welke uitspraken wordt jij wel eens benaderd?

De impact van de ZZP Horrorwet

Stelt u zich eens voor dat iedereen in Nederland (dus: u ook) per 1 mei aanstaande verplicht elke dag, binnen en buiten, een helm moet dragen. Weer of geen weer. Bij vorst of bij een hittegolf. Altijd. Onvoorwaardelijk. En, je krijgt een flinke boete als je betrapt wordt zonder helm. De overheid vreest namelijk dat er een meteoriet kan neerstorten. En daar moet je de burgers tegen beschermen. Vandaar die helm. Wat zou u doen?

Natuurlijk vraagt u zich af waar deze column over zal gaan, toch? Want, u bent immers op een pagina van de Financiële Telegraaf. Dan verwacht je iets over economie, arbeidsmarkt, financiën, ondernemerschap et cetera et cetera. En nee, ik ga het hier niet hebben over de economische gevolgen van een meteorietinslag in Nederland.

Wel heb ik het met u over de Zzp-HorrorWet, die vorige week (ook) door de Eerste Kamer is aangenomen. Vanaf 1 mei moeten we met modelovereenkomsten gaan werken. Omdat de VAR, waar we jarenlang dik tevreden over waren (hoewel, deze ook overbodig was…), schijnbaar een vorm van schijnzelfstandigheid in de hand werkte.

Interessant. Want, er lijkt nu een probleem te zijn opgelost dat initieel nooit goed is gedefinieerd. En de vage definities– van het begrip schijnzelfstandigheid – die er wél zijn, geven aan dat er in Nederland nauwelijks sprake is van schijnzelfstandigheid. Toch is die wet van de modelovereenkomsten er nu en dat betekent een onwaarschijnlijke vergroting van de administratieve lastendruk voor de zzp’er. De goeden lijden dus onder de kwaden.

Advies

Het belangrijkste advies voor zzp’ers is dan ook eenvoudig: neem een administratief medewerk(s)ter aan die elk jaar alle modelovereenkomsten, die je moet gaan afsluiten met je klanten en opdrachtgevers, gaat administreren. En gaat controleren. Want, je zult maar een ondernemende zzp’er zijn die elk jaar ongeveer 33 zakelijke klanten bedient én ook nog eens zakelijke workshops geeft. Ik bijvoorbeeld. Vorig jaar 22 workshops gegeven. Gemiddelde deelname in de zaal: 35 ondernemers. Dat betekent dan dat ik in totaal 803 modelovereenkomsten (contracten!) moet afsluiten. (22 workshops x 35 deelnemers + 33 zakelijke klanten.). Want, die workshopdeelnemers zijn uiteindelijk ook mijn opdrachtgevers. Zij betalen mij. En ik moet daarvoor een prestatie leveren.

Dit bovenstaande heb ik overigens niet zelf bedacht. Zat van de week namelijk even over de Zzp-HorrorWet te sparren met mijn advocaat. Hij interpreteerde de wet met dergelijke gevolgen voor mij. In ieder geval als ik wil voorkomen dat ik of een van mijn 803 opdrachtgevers een naheffing van de fiscus krijgt. En dit geldt voor vele anderen in Nederland ook natuurlijk. Want ik ben uiteraard niet de enige die zichzelf kwalificeert als ondernemende zzp’er en die workshops geeft, en die meerdere klanten heeft.

Controleren?

Wat overigens compleet bizar is, is dat de overheid beweert met deze ZZP-HorrorWet beter te kunnen controleren. Huh? De VAR werd al nooit gecontroleerd. Want daar had de belastingdienst nooit tijd voor. Te arbeidsintensief. Zeggen ze zelf. Willen ze dan bij al die ondernemende ZZP’ers met 803 klanten elk jaar een controle gaan uitvoeren? Maar dat geldt natuurlijk ook als je 10 klanten hebt. Is ook veel werk. Gaat de Belastingdienst duizenden nieuwe medewerkers aannemen?

Opdrachtgever/Opdrachtnemer

Waar door de knappe dames en heren in het Haagse bovendien óók nooit is over nagedacht, is dat zzp’ers elkaar ook inhuren. Best wel vaak. Dat betekent dus dat je als zzp’er op één dag zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kunt zijn. Tja. Nu gaat het ingewikkeld worden. Los van het feit dat je als een Stasi-agent de wederpartij moet analyseren (is hij nu wel of niet ondernemer?), gaan er dus hele ingewikkelde wiskundige, juridische en fiscale constructies ontstaan. De onduidelijkheid is nog nooit zo duidelijk geweest!

Informatiecampagne

Wat nog veel bizarrer is, is dat de zzp-vakbonden het eens zijn met deze nieuwe wet. Ik heb geen tegengeluid gehoord. Ze hebben immers een lobby gevoerd om de liefdevolle VAR af te schaffen. De linkse vakbondsbobo, Maarten Post, voorzitter van de stichting ZZP-Nederland / CNV Vakmensen, zei bovendien bij BNR – in een reactie – dat zijn vakbond nog wel een uitgebreide informatiecampagne over de nieuwe wet gaat voeren. Interessant. Daar erkent hij dus dat de wet niet duidelijk is. En dat er dús verwarring is. En, dat de positieve impact wordt betwijfeld. Tja. Van de zzp-belangenbeschadigers moet je het dus ook niet hebben.

VVD

Merkwaardig bovendien dat een partij als de VVD, die geen moment onbenut laat om zich te ergeren aan de toenemende administratieve lastendruk voor ondernemers, ook vóór de wet heeft gestemd. Huh? Ik dacht dat de VVD een partij voor ondernemers was… De VVD is dus toch voorstander van administratieve lastendruk? Boeiend. Ik zou bijna zeggen: wanneer verdiepen de (schijn)politici (dat geldt dus ook voor de andere voor-stemmers van deze wet) zich eens in praktijk van alledag? Dus: hoe het écht gaat tussen en met ondernemers? Het Echte Leven dus.

Per 1 mei aanstaande hebben we dus al die nieuwe administratieve ellende erbij louter omdat we schijnzelfstandigheid in Nederland willen bestrijden. Ik weet echter niet hoe het u is vergaan, maar ik ben nog nooit een zuivere schijnzelfstandige tegengekomen. En dat kan ook niet. Die kans is nihil. We weten immers niet waar ze zitten, wat hun precieze identiteit is, wat hun kenmerken zijn en wie ze dus zijn.

De kans dat we worden getroffen door een meteoriet is vele malen groter.

Dit artikel is overgenomen van De Financiële Telegraaf

Copekcabana – onze exotische zelfbeheer buren

Onlangs hield minister van binnenlandse zaken Ronald Plasterk een pleidooi in Trouw voor stadsontwikkeling met regelvrije zones en meer ruimte voor cooperaties. Bij Ondernemershuis Crataegus hoeven we niet ver te zoeken naar nieuwe initiatieven, want onze achterburen zijn al bezig…

Het klinkt als een soort utopie, een exotisch droom; Copekcabana. Een coöperatie voor zelfbeheer in eigen buurt. Geen eigen grond of een dure woning, maar opknappen van bestaande huizen in eigen beheer. Het idee is een sociale gemeenschap te vormen waar de woonlasten laag gehouden worden door zelfwerkzaamheid, wederkerigheid en het delen van voorzieningen. Tegelijkertijd staat de gemeenschap open voor de buurt en vergroot het de samenhorigheid.

Het idee voor behoud van de historische buurt is gebaseerd op het model in Duitsland en Engeland, waar coöperaties een langere traditie hebben. In Duitsland zijn de instanties erop ingesteld, maar in Nederland nog niet. Daarom moet Copekcabana het wiel opnieuw uitvinden. En daar zijn ze hard mee bezig.

Foto Copekcabana

Copekcabana in overleg Foto Copekcabana

Hun droom is Copekcabana – een coöperatie in de Van der Pekbuurt die woonblokken opknapt én wonen betaalbaar houdt. Zo willen ze een voorbeeldproject zijn voor bewonersparticipatie in opknapbuurten. Als zodanig zijn ze één van de 14 ‘koplopers’ van Platform31. Dit platform stimuleert de ontwikkeling van het wooncoöperatiemodel in Nederland.

De woningwet zorgt sinds 1901 voor betaalbare woningen in Nederland. Maar in de laatste jaren gaan de woningbouwcorporaties meer als projectontwikkelaars te werk. Ze bouwen winkelcentra, sporthallen, kantoren en koopwoningen, terwijl er nog steeds een groot tekort aan betaalbare woningen in Amsterdam is. Als gevolg van een aantal misstanden en schandalen, heeft de politiek de coöperaties gedwongen terug te keren naar hun core business en dat biedt kansen. Het oprichten van kleinere woningcoöperaties betekent dat de huurder weer de regie in handen krijgt.

Lange tijd dreigde sloop in de Van der Pekbuurt, maar nu worden de gebouwen van architect Jan Ernst van der Pek uit 1926 opgeknapt. Sinds vorig jaar is Amsterdams’ eerste tuindorp beschermd stadsgezicht. Na de renovatie zullen een aantal blokken in de verkoop gaan en een aantal weer in de verhuur. Maar de vrees bestaat dat de oorspronkelijke bewoners de huur in de opgeknapte huizen niet kunnen betalen.

Presentatie Copekcabana bij Pakhuis de Zwijger foto: Copekcabana

Presentatie Copekcabana bij Pakhuis de Zwijger foto: Copekcabana

Copekcabana wil een alternatief bieden aan bewoners met een laag inkomen die zich willen inzetten in de Van der Pekbuurt. Door te kijken wat mensen zelf en samen kunnen regelen kunnen de kosten van renovatie laag gehouden worden. Denk aan hergebruik van materiaal of een dak leasen om de kosten te spreiden. Copekcabana hoopt ook aan de gezelligheid in de buurt te bouwen door het beschikbaar stellen van een gemeenschappelijke ruimte voor buurtactiviteiten, voor bijvoorbeeld yoga lessen of andere bijeenkomsten.

Het is natuurlijk een experiment, maar in andere landen zijn dit soort coöperaties allang een gegeven. Als de eerste proef slaagt, hoopt Copekcabana dat het navolging krijgt en dat nieuwe initiatieven zullen ontstaan en hun voorbeeld volgen.

Maak veranderprocessen makkelijker en effectiever! – 5 uitgangspunten om de mentale sprong te versnellen

Door: Eva van de Pas | Choose Change

Maak veranderprocessen makkelijker en effectiever- 5 uitgangspunten om de mentale sprong te versnellen!Je hebt hoge ambities met jouw organisatie en wilt graag vooruit met jouw team. Ondanks alle inspanning heb je niet het idee dat jullie voldoende stappen maken om de veranderingen bij te benen. Je ervaart stroperigheid en het gevoel van roeien tegen de stroom in. Herkenbaar? Dan wil ik je graag feliciteren. Dat ongemakkelijke gevoel is heel normaal bij het leerproces waar jullie in zitten. Maar omdat je zelf onderdeel bent van dit proces, is dit vaak lastig om te zien. En je moet maar net weten dat dit een natuurlijk onderdeel is van het veranderproces. Pffff, daar ben ik mooi klaar mee, denk je nu misschien. Wacht. Er is licht aan het einde van de tunnel: het is wel degelijk mogelijk om die fase makkelijker en effectiever te laten verlopen.

Start met een nieuw uitgangspunt

Als je ervan uitgaat dat leren een essentieel onderdeel vormt van het veranderproces, dan is het volkomen normaal dat er momenten zijn dat het allemaal heel moeizaam lijkt te gaan. Dit heeft te maken met een mentale sprong die genomen moet worden en met het loslaten van oude patronen. Dit proces is meestal niet eenvoudig en soms ook beangstigend.

De comfortzone vs. ‘where the magic happens’

Eén van de mensen die mij daarin erg geïnspireerd heeft is Edgar Schein. Hij ontwikkelde het concept van ‘transformationeel leren’, wat onder andere gaat over het opgeven en herzien van fundamentele – en doorgaans lang gekoesterde – opvattingen, waarden en oriëntaties. Voor het opgeven of herzien van deze waarden is veel moed nodig en dit proces gaat vrijwel altijd gepaard met gevoelens van angst en verwarring.

Wat hier wordt bedoeld? Ga maar eens na op welke momenten je in jouw professionele of persoonlijke leven écht tot nieuwe inzichten bent gekomen en wat daaraan voorafging. Het zou mij niet verbazen als dit momenten waren waarop je flink uit je comfortzone moest komen. Momenten waar je niet per se met plezier aan terugdenkt, maar die je achteraf misschien juist als heel waardevol en leerzaam beoordeelt en die jou en je omgeving naar een hoger plan hebben gebracht.

Ik sluit me dus aan bij de het uitgangspunt van Schein, dat veranderen en leren met gevoelens van ongemak gepaard gaan en dat dit een natuurlijk onderdeel uitmaakt van het proces.

Ja maar, hoe dan?

Het verschil kan worden gemaakt in de manier waarop je als organisatie het veranderproces faciliteert. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk om een situatie te creëren waarin deelnemers aan het veranderproces zo goed mogelijk in hun denk- en leerproces worden gefaciliteerd.

Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van dialoogmomenten, waarin een gezamenlijke en vrije denkruimte wordt gecreëerd en de verandering kan worden doorgesproken. Tijdens deze sessies is het van belang een aantal uitgangspunten in acht te nemen om te zorgen dat de ‘veiligheid’ van de deelnemers voldoende is gewaarborgd.

De vijf belangrijkste uitgangspunten voor een effectieve dialoogsessie

1. – Deelnemers aan een dialoog zijn partners.
Deelnemers zijn geen tegenstanders of medestanders. De ander is een deelgenoot in een gezamenlijk traject.

2. – Er is echte gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners.
Zorg ervoor dat de partners tijdens de dialoog letterlijk en figuurlijk op gelijke hoogte staan. Ook als ze in functie verschillen en in hun formele functie en machtspositie ongelijk zijn.

3. – De inbreng van de ander wordt steeds serieus genomen.
Beide partners aanvaarden wat de ander inbrengt zonder meer als zinvol, ook al begrijp je de ander niet direct. Met een open mindset luister je naar hoe de ander het ervaart, kijk je mee naar hoe de ander het probleem beschrijft vanuit zijn of haar context of functie. Niets wordt voor niets ingebracht en alle inbreng is per definitie waardevol. Probeer je in te leven in de gedachtengang van de ander.

4. – Luisteren is net zo belangrijk als praten.
Dit houdt in dat iedereen moeite doet om de ander te verstaan zoals die verstaan wil worden. Actief luisteren, betekent dat er vragen gesteld worden om na te gaan of iedereen de bedoeling van de ander begrepen heeft.

5. – Er worden evenveel – of meer – vragen gesteld dan dat er meningen en statements op tafel worden gelegd.
Dit is het meest opvallende kenmerk van een dialoogsessie en heeft als doel de zaak helderder te krijgen. Het is dus niet zozeer van belang om naar een direct resultaat te streven, maar juist om een vrije stroom van vragen, gedachten en gevoelens op gang te brengen zodat er nieuwe perspectieven ontstaan.

Je begrijpt dat deze lijst niet uitputtend is. Mijn belangrijkste doelstelling is om je een voorzet te geven in de mogelijkheden om verder te komen in het veranderproces binnen jouw organisatie.

Ik wens je veel succes en plezier met het organiseren van een goede dialoogsessie! Laat je mij weten hoe het ging? Mocht je een keer willen sparren over jouw specifieke situatie, dan weet je me te vinden, ik hoor graag van je.

Over Eva en Choose Change

Eva van de Pas - www.choosechange.nlZelfstandig HR-professional Eva van de Pas (1969) is gespecialiseerd in het begeleiden van veranderprocessen. Via Choose Change ondersteunt ze bestuurders, directeuren en (HR)managers van middelgrote en grote organisaties bij het realiseren van een organisatieverandering.

Eva hanteert een set van 7 slaagfactoren, waardoor het veranderproces op een gemakkelijke manier tot stand komt. Met als resultaat dat het eenvoudiger wordt jouw organisatiedoelstellingen te realiseren. Het positief beïnvloeden van de mindset van medewerkers vormt hierbij het uitgangspunt.

Download gratis haar Awareness e-book, of maak contact via Twitter, Facebook, of e-mail.

Een lid van Crataegus, Anne Berk

Een lid van Crataegus, Anne Berk
Door Wiebe Pera

Met Anne Berk heb ik bij de opening van Ondernemershuis Crataegus een tijdje staan praten. Ze is kunsthistorica en weet boeiend en enthousiast over haar vak te vertellen. Ze weet evenveel over de oude kunst als over de hedendaagse. Lovend sprak zij over verschillende schilders, tekenaars en beeldhouwers.

Snel werd me duidelijk dat Anne al veel heeft gepresteerd op het terrein van de beeldende kunsten. Niet alleen heeft zij hier boeken en artikelen over geschreven. Ze is ook ervaren in het organiseren van tentoonstellingen, kunstreizen in binnen- en buitenland en het in elkaar zetten van korte excursies. Bovendien mocht ze een internationale conferentie in het Kroller-Muller museum organiseren en leiden!

Anne kreeg me zover dat ik tegen een bescheiden bedrag intekende op enkele van haar excursies. Inmiddels heb ik er één meegemaakt, bij een kleine, gezellige galerie in de Pijp en ik heb er absoluut geen spijt van. Er was een groep van 12 mensen bijeen voor een bezoek van 2 uur, met koffie en koek vooraf en een cafébezoek na. De groep bleek een vaste kern te hebben die al meermalen met Anne op excursie is geweest en haar lief en een beetje plagend “onze kunst-moeder” noemt.

Anne had ons bezoek perfect georganiseerd. Beide kunstenaars, van wie we werk gingen bekijken en bespreken, waren aanwezig en toonden zich goed ingepraat en voorbereid. De eerste kunstenaar was de Argentijn Pablo Ponce en hij was er in levende lijve. In het tweede uur hebben we met Jaime Eikelenboom via Skype kunnen praten ( hij zat thuis met een gebroken been).

Pablo Ponce is een schilder/ tekenaar en maakt kleurrijke werken, groot en klein, maar steeds met een landkaartachtergrond. Jaime Eikelenboom maakt andere mooie werken op basis van papier. Van beiden is het werk bedoeld voor aan de wand.

Beide kunstenaars heeft Anne heel goed ingeleid. De levensloop, scholing en opleiding, technieken, kunstrichting enz. zette ze gepassioneerd uiteen en gelukkig ook heel begrijpelijk, zelfs voor een nieuwkomer zoals ik. Want ik merkte dondersgoed dat de vaste kern van de groep echt al een geoefende kijk op kunst heeft. Ze stelden goede vragen aan de kunstenaars en “zien” dus gewoon meer dan ik. Dat smaakt dus naar meer… Goed dat ik de volgende excursie al heb geboekt, 11 januari 2014 van 11.00-13.00 uur in Amsterdam. Ik kan het van harte aanbevelen en er zijn vast nog wat plaatsen vrij.

Zoek Anne Berk op in Smart Workspaces. Of neem eens een kijkje op haar website

Ben jij wel zelfstandig?

In het Begrotingsakkoord 2014, zal niet meer worden bezuinigd op de zelfstandigenaftrek. Goed nieuws voor ZZP’ers? In plaats van een bezuiniging op de zelfstandigenaftrek is nu een bezuiniging van 100 miljoen euro ingeboekt onder het kopje “Bestrijding Schijnzelfstandingheid”. Ofwel de aanpak van oneigenlijk gebruik van de (fiscale) ondernemersfaciliteiten. Dit roept voor veel ZZP’ers uit voornamelijk de culturele sector de vraag op: “Ben ik nu een echte zelfstandige of word ik als schijnzelfstandige gezien?”

De vraag of jij zelfstandig bent is echter moeilijk te beantwoorden. Het is gemakkelijker te benoemen wanneer je niet zelfstandig bent. Zo staat in het plan van aanpak schijnzelfstandigheid van het kabinet: “Van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer mensen formeel werkzaam zijn als zelfstandigen, terwijl op grond van feiten en omstandigheden sprake is van een arbeidsovereenkomst. Met een dergelijke constructie worden vaak loonheffing, premies werknemersverzekeringen en arbeidsrechtelijke bescherming ontweken en kunnen onterecht fiscale (ondernemers)faciliteiten worden geclaimd.”. In deze omschrijving worden zowel opdrachtgevers (ontwijken loonheffing en arbeidsrechtelijke bescherming) als zzp’ers (onterecht claimen fiscale ondernemersvoordelen) aangesproken.

Er zijn wel plannen voor een eenduidige definitie van zzp’ers, maar vooralsnog is het geen wettelijk begrip. Net zo min als het begrip ‘ondernemer’.

De politiek bedoelt met het begrip “ondernemer” iemand die voldoet aan de criteria van de Belastingwet. Zoals ondernemersrisico dragen, winst maken, aansprakelijkheidsrisico lopen, voldoende opdrachtgevers hebben en zelfstandigheid. Dit sluit aan bij de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De toetsingscriteria om te bepalen of je ondernemer bent zijn ook de toetsingscriteria om te bepalen of je in aanmerking komt voor een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo).

Doe de zelfstandigheidscheck!

Uitgaande van bovengenoemde criteria zouden in Nederland tussen de 3 en 15 procent van alle ZZP’ers als schijnzelfstandigen kunnen worden beschouwd. Ga je uit van het laagste getal 3 en van de 3,3 miljard die de Belastingdienst jaarlijks uitgeeft aan fiscale ondernemersfaciliteiten (waaronder de starters- en zelfstandigenaftrek), dan kom je op 100 miljoen. (3 procent x 3,3 miljard = 100 miljoen).

Claim je bij je aangifte inkomstenbelasting zelfstandigenaftrek, doe dan de volgende check om in te schatten hoeveel risico je loopt getroffen te worden door strengere controle:

1) Werk je na je ontslag als zzp’er voor je ex-werkgever die je enige of veruit de grootste opdrachtgever is? Zo ja, dan ben je voor de wet eigenlijk nog steeds in loondienst en geen zelfstandig ondernemer maar een schijnzelfstandige;

2) Heb je een VAR-wuo of zou je die kunnen krijgen (vul als je geen VAR hebt voor jezelf als toets een aanvraagformulier in), dan zit je goed en wordt je als zelfstandig ondernemer gezien.

Let op: Heb je een VAR, zorg dan dat de praktijk klopt met wat je bij het aanvragen van de VAR hebt ingevuld. Controleer dit. Heb je geen VAR nodig, vraag hem dan niet officieel aan, het hebben van een VAR is niet verplicht. Ben je musicus of artiest dan geldt de artiestenregeling (speciale belastingwet). Heb je een VAR-wuo dan sluit dat toepassing van de artiestenregeling uit.

In een rustige en professionele omgeving aan het werk

Kies op Crataegus een werkruimte die past bij je activiteiten

Afhankelijk van wat je op een dag te doen hebt, kies je bij Ondernemershuis Crataegus een geschikte werkruimte. Of je nu geconcentreerd wilt werken, tussen twee afspraken even iets wilt uitwerken, of dat je juist wilt werken op een open werkvloer waar anderen ook bezig zijn in hun vakgebied, alles is mogelijk. Bovendien kun je zelf bepalen hoe vaak je gebruik wilt maken van onze diensten. Af en toe komen flexwerken is mogelijk, maar je kunt van Crataegus ook je vestigingsplaats maken.

Verder vind je bij ons ruimten voor vergaderingen, coachgesprekken, presentaties, trainingen, workshops en cursussen. Het huren van een ruimte kan per uur, per dagdeel, per week of per maand. Net hoe jij het wilt.

Als je een flexplek of een ruimte huurt op Crataegus kun je gebruik maken van alle benodigde faciliteiten zoals een beamer, een geluidsinstallatie of een televisie. Daarnaast kun je gratis gebruik maken van koffie, thee en Wifi. Ook kun je bij Crataegus elke dag heerlijk lunchen.

Verder biedt Crataegus je allemaal extra mogelijkheden om op een prettige en informele manier nieuwe contacten te leggen waar mooie dingen uit kunnen komen.

Ondernemershuis Crataegus (Meidoornplein 40) is bovendien ideaal gelegen op 10 minuten loopafstand vanaf de pond bij Amsterdam CS. Met de bus ben je er zelfs in 3 minuten. Ook met de auto zijn wij goed te bereiken en er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via info@crataegus.biz of door te bellen naar 06-47830263. Je mag natuurlijk ook altijd langskomen op Meidoornplein 40. Wij zijn elke doordeweekse dag geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Nieuwe aanbestedingswet creëert kansen voor ZZP’ers op grote overheidsopdrachten

Sinds 1 april 2013 is in Nederland de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Deze wet maakt het mogelijk voor ZZP’ers om (grote) opdrachten binnen te halen door deel te nemen aan aanbestedingen (tenders) van bedrijven en de overheid.

Bij een aanbesteding (tender) maakt een opdrachtgever bekend dat hij een opdracht heeft en mogen grote bedrijven, MKB’ers en ZZP’ers een offerte uitbrengen.

Voor het inkopen van producten, het uitbesteden van diensten en het laten uitvoeren van werken met een waarde boven een bepaald drempelbedrag gelden speciale procedureregels (de Europese aanbestedingsrichtlijnen). In Nederland zijn deze regels omgezet in een nationale regelgeving; De Aanbestedingswet die sinds april 2013 van kracht is.

Het doel van de nieuwe Aanbestedingswet is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen door de concurrentie op de markt te vergroten. Dit is gunstig voor de opdrachtgever omdat hij zo zeker is van de laagste prijs of de beste prijskwaliteitverhouding. Ook MKB’ers en ZZP’ers kunnen grote opdrachten binnenhalen via aanbestedingen. Bijvoorbeeld door op tijd in gesprek te gaan met de opdrachtgevers, of door samen te werken met andere MKB’ers of ZZP’ers, bijvoorbeeld in een coöperatie.

De nieuwe Aanbestedingswet verplicht alle aanbestedende diensten in Nederland om hun aankondigingen eerst te publiceren op TenderNed. Dit is het online marktplein voor aanbestedingen. Een aanbestedende dienst is echter niet verplicht TenderNed te gebruiken voor het inschrijven op aanbestedingen. Men kan ook kiezen voor een marktpartij.

Het is aan te raden om jou onderneming op TenderNed te registreren. Het is namelijk goed mogelijk dat een aanbestedende dienst je alleen uitnodigt voor een onderhandse aanbesteding als je op TenderNed bent geregistreerd als onderneming.

Op TenderNed beheer je zelf online een bedrijfsdossier. Hierin worden alle gegevens en documenten opgeslagen. Deze kun je bij een volgende aanbestedingen opnieuw gebruiken. Bovendien kan je via TenderNed ook meteen gebruikmaken van de attenderingsservice die jou inlicht als er aanbestedingen zijn die voldoen aan jouw interesseprofiel. Zie je vervolgens een interessante digitale aanbesteding? Dan kan je jezelf meteen gemakkelijk inschrijven.