De impact van de ZZP Horrorwet

Stelt u zich eens voor dat iedereen in Nederland (dus: u ook) per 1 mei aanstaande verplicht elke dag, binnen en buiten, een helm moet dragen. Weer of geen weer. Bij vorst of bij een hittegolf. Altijd. Onvoorwaardelijk. En, je krijgt een flinke boete als je betrapt wordt zonder helm. De overheid vreest namelijk dat er een meteoriet kan neerstorten. En daar moet je de burgers tegen beschermen. Vandaar die helm. Wat zou u doen?

Natuurlijk vraagt u zich af waar deze column over zal gaan, toch? Want, u bent immers op een pagina van de Financiële Telegraaf. Dan verwacht je iets over economie, arbeidsmarkt, financiën, ondernemerschap et cetera et cetera. En nee, ik ga het hier niet hebben over de economische gevolgen van een meteorietinslag in Nederland.

Wel heb ik het met u over de Zzp-HorrorWet, die vorige week (ook) door de Eerste Kamer is aangenomen. Vanaf 1 mei moeten we met modelovereenkomsten gaan werken. Omdat de VAR, waar we jarenlang dik tevreden over waren (hoewel, deze ook overbodig was…), schijnbaar een vorm van schijnzelfstandigheid in de hand werkte.

Interessant. Want, er lijkt nu een probleem te zijn opgelost dat initieel nooit goed is gedefinieerd. En de vage definities– van het begrip schijnzelfstandigheid – die er wél zijn, geven aan dat er in Nederland nauwelijks sprake is van schijnzelfstandigheid. Toch is die wet van de modelovereenkomsten er nu en dat betekent een onwaarschijnlijke vergroting van de administratieve lastendruk voor de zzp’er. De goeden lijden dus onder de kwaden.

Advies

Het belangrijkste advies voor zzp’ers is dan ook eenvoudig: neem een administratief medewerk(s)ter aan die elk jaar alle modelovereenkomsten, die je moet gaan afsluiten met je klanten en opdrachtgevers, gaat administreren. En gaat controleren. Want, je zult maar een ondernemende zzp’er zijn die elk jaar ongeveer 33 zakelijke klanten bedient én ook nog eens zakelijke workshops geeft. Ik bijvoorbeeld. Vorig jaar 22 workshops gegeven. Gemiddelde deelname in de zaal: 35 ondernemers. Dat betekent dan dat ik in totaal 803 modelovereenkomsten (contracten!) moet afsluiten. (22 workshops x 35 deelnemers + 33 zakelijke klanten.). Want, die workshopdeelnemers zijn uiteindelijk ook mijn opdrachtgevers. Zij betalen mij. En ik moet daarvoor een prestatie leveren.

Dit bovenstaande heb ik overigens niet zelf bedacht. Zat van de week namelijk even over de Zzp-HorrorWet te sparren met mijn advocaat. Hij interpreteerde de wet met dergelijke gevolgen voor mij. In ieder geval als ik wil voorkomen dat ik of een van mijn 803 opdrachtgevers een naheffing van de fiscus krijgt. En dit geldt voor vele anderen in Nederland ook natuurlijk. Want ik ben uiteraard niet de enige die zichzelf kwalificeert als ondernemende zzp’er en die workshops geeft, en die meerdere klanten heeft.

Controleren?

Wat overigens compleet bizar is, is dat de overheid beweert met deze ZZP-HorrorWet beter te kunnen controleren. Huh? De VAR werd al nooit gecontroleerd. Want daar had de belastingdienst nooit tijd voor. Te arbeidsintensief. Zeggen ze zelf. Willen ze dan bij al die ondernemende ZZP’ers met 803 klanten elk jaar een controle gaan uitvoeren? Maar dat geldt natuurlijk ook als je 10 klanten hebt. Is ook veel werk. Gaat de Belastingdienst duizenden nieuwe medewerkers aannemen?

Opdrachtgever/Opdrachtnemer

Waar door de knappe dames en heren in het Haagse bovendien óók nooit is over nagedacht, is dat zzp’ers elkaar ook inhuren. Best wel vaak. Dat betekent dus dat je als zzp’er op één dag zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kunt zijn. Tja. Nu gaat het ingewikkeld worden. Los van het feit dat je als een Stasi-agent de wederpartij moet analyseren (is hij nu wel of niet ondernemer?), gaan er dus hele ingewikkelde wiskundige, juridische en fiscale constructies ontstaan. De onduidelijkheid is nog nooit zo duidelijk geweest!

Informatiecampagne

Wat nog veel bizarrer is, is dat de zzp-vakbonden het eens zijn met deze nieuwe wet. Ik heb geen tegengeluid gehoord. Ze hebben immers een lobby gevoerd om de liefdevolle VAR af te schaffen. De linkse vakbondsbobo, Maarten Post, voorzitter van de stichting ZZP-Nederland / CNV Vakmensen, zei bovendien bij BNR – in een reactie – dat zijn vakbond nog wel een uitgebreide informatiecampagne over de nieuwe wet gaat voeren. Interessant. Daar erkent hij dus dat de wet niet duidelijk is. En dat er dús verwarring is. En, dat de positieve impact wordt betwijfeld. Tja. Van de zzp-belangenbeschadigers moet je het dus ook niet hebben.

VVD

Merkwaardig bovendien dat een partij als de VVD, die geen moment onbenut laat om zich te ergeren aan de toenemende administratieve lastendruk voor ondernemers, ook vóór de wet heeft gestemd. Huh? Ik dacht dat de VVD een partij voor ondernemers was… De VVD is dus toch voorstander van administratieve lastendruk? Boeiend. Ik zou bijna zeggen: wanneer verdiepen de (schijn)politici (dat geldt dus ook voor de andere voor-stemmers van deze wet) zich eens in praktijk van alledag? Dus: hoe het écht gaat tussen en met ondernemers? Het Echte Leven dus.

Per 1 mei aanstaande hebben we dus al die nieuwe administratieve ellende erbij louter omdat we schijnzelfstandigheid in Nederland willen bestrijden. Ik weet echter niet hoe het u is vergaan, maar ik ben nog nooit een zuivere schijnzelfstandige tegengekomen. En dat kan ook niet. Die kans is nihil. We weten immers niet waar ze zitten, wat hun precieze identiteit is, wat hun kenmerken zijn en wie ze dus zijn.

De kans dat we worden getroffen door een meteoriet is vele malen groter.

Dit artikel is overgenomen van De Financiële Telegraaf

Ben jij wel zelfstandig?

In het Begrotingsakkoord 2014, zal niet meer worden bezuinigd op de zelfstandigenaftrek. Goed nieuws voor ZZP’ers? In plaats van een bezuiniging op de zelfstandigenaftrek is nu een bezuiniging van 100 miljoen euro ingeboekt onder het kopje “Bestrijding Schijnzelfstandingheid”. Ofwel de aanpak van oneigenlijk gebruik van de (fiscale) ondernemersfaciliteiten. Dit roept voor veel ZZP’ers uit voornamelijk de culturele sector de vraag op: “Ben ik nu een echte zelfstandige of word ik als schijnzelfstandige gezien?”

De vraag of jij zelfstandig bent is echter moeilijk te beantwoorden. Het is gemakkelijker te benoemen wanneer je niet zelfstandig bent. Zo staat in het plan van aanpak schijnzelfstandigheid van het kabinet: “Van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer mensen formeel werkzaam zijn als zelfstandigen, terwijl op grond van feiten en omstandigheden sprake is van een arbeidsovereenkomst. Met een dergelijke constructie worden vaak loonheffing, premies werknemersverzekeringen en arbeidsrechtelijke bescherming ontweken en kunnen onterecht fiscale (ondernemers)faciliteiten worden geclaimd.”. In deze omschrijving worden zowel opdrachtgevers (ontwijken loonheffing en arbeidsrechtelijke bescherming) als zzp’ers (onterecht claimen fiscale ondernemersvoordelen) aangesproken.

Er zijn wel plannen voor een eenduidige definitie van zzp’ers, maar vooralsnog is het geen wettelijk begrip. Net zo min als het begrip ‘ondernemer’.

De politiek bedoelt met het begrip “ondernemer” iemand die voldoet aan de criteria van de Belastingwet. Zoals ondernemersrisico dragen, winst maken, aansprakelijkheidsrisico lopen, voldoende opdrachtgevers hebben en zelfstandigheid. Dit sluit aan bij de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De toetsingscriteria om te bepalen of je ondernemer bent zijn ook de toetsingscriteria om te bepalen of je in aanmerking komt voor een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo).

Doe de zelfstandigheidscheck!

Uitgaande van bovengenoemde criteria zouden in Nederland tussen de 3 en 15 procent van alle ZZP’ers als schijnzelfstandigen kunnen worden beschouwd. Ga je uit van het laagste getal 3 en van de 3,3 miljard die de Belastingdienst jaarlijks uitgeeft aan fiscale ondernemersfaciliteiten (waaronder de starters- en zelfstandigenaftrek), dan kom je op 100 miljoen. (3 procent x 3,3 miljard = 100 miljoen).

Claim je bij je aangifte inkomstenbelasting zelfstandigenaftrek, doe dan de volgende check om in te schatten hoeveel risico je loopt getroffen te worden door strengere controle:

1) Werk je na je ontslag als zzp’er voor je ex-werkgever die je enige of veruit de grootste opdrachtgever is? Zo ja, dan ben je voor de wet eigenlijk nog steeds in loondienst en geen zelfstandig ondernemer maar een schijnzelfstandige;

2) Heb je een VAR-wuo of zou je die kunnen krijgen (vul als je geen VAR hebt voor jezelf als toets een aanvraagformulier in), dan zit je goed en wordt je als zelfstandig ondernemer gezien.

Let op: Heb je een VAR, zorg dan dat de praktijk klopt met wat je bij het aanvragen van de VAR hebt ingevuld. Controleer dit. Heb je geen VAR nodig, vraag hem dan niet officieel aan, het hebben van een VAR is niet verplicht. Ben je musicus of artiest dan geldt de artiestenregeling (speciale belastingwet). Heb je een VAR-wuo dan sluit dat toepassing van de artiestenregeling uit.