Ben jij wel zelfstandig?

In het Begrotingsakkoord 2014, zal niet meer worden bezuinigd op de zelfstandigenaftrek. Goed nieuws voor ZZP’ers? In plaats van een bezuiniging op de zelfstandigenaftrek is nu een bezuiniging van 100 miljoen euro ingeboekt onder het kopje “Bestrijding Schijnzelfstandingheid”. Ofwel de aanpak van oneigenlijk gebruik van de (fiscale) ondernemersfaciliteiten. Dit roept voor veel ZZP’ers uit voornamelijk de culturele sector de vraag op: “Ben ik nu een echte zelfstandige of word ik als schijnzelfstandige gezien?”

De vraag of jij zelfstandig bent is echter moeilijk te beantwoorden. Het is gemakkelijker te benoemen wanneer je niet zelfstandig bent. Zo staat in het plan van aanpak schijnzelfstandigheid van het kabinet: “Van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer mensen formeel werkzaam zijn als zelfstandigen, terwijl op grond van feiten en omstandigheden sprake is van een arbeidsovereenkomst. Met een dergelijke constructie worden vaak loonheffing, premies werknemersverzekeringen en arbeidsrechtelijke bescherming ontweken en kunnen onterecht fiscale (ondernemers)faciliteiten worden geclaimd.”. In deze omschrijving worden zowel opdrachtgevers (ontwijken loonheffing en arbeidsrechtelijke bescherming) als zzp’ers (onterecht claimen fiscale ondernemersvoordelen) aangesproken.

Er zijn wel plannen voor een eenduidige definitie van zzp’ers, maar vooralsnog is het geen wettelijk begrip. Net zo min als het begrip ‘ondernemer’.

De politiek bedoelt met het begrip “ondernemer” iemand die voldoet aan de criteria van de Belastingwet. Zoals ondernemersrisico dragen, winst maken, aansprakelijkheidsrisico lopen, voldoende opdrachtgevers hebben en zelfstandigheid. Dit sluit aan bij de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De toetsingscriteria om te bepalen of je ondernemer bent zijn ook de toetsingscriteria om te bepalen of je in aanmerking komt voor een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo).

Doe de zelfstandigheidscheck!

Uitgaande van bovengenoemde criteria zouden in Nederland tussen de 3 en 15 procent van alle ZZP’ers als schijnzelfstandigen kunnen worden beschouwd. Ga je uit van het laagste getal 3 en van de 3,3 miljard die de Belastingdienst jaarlijks uitgeeft aan fiscale ondernemersfaciliteiten (waaronder de starters- en zelfstandigenaftrek), dan kom je op 100 miljoen. (3 procent x 3,3 miljard = 100 miljoen).

Claim je bij je aangifte inkomstenbelasting zelfstandigenaftrek, doe dan de volgende check om in te schatten hoeveel risico je loopt getroffen te worden door strengere controle:

1) Werk je na je ontslag als zzp’er voor je ex-werkgever die je enige of veruit de grootste opdrachtgever is? Zo ja, dan ben je voor de wet eigenlijk nog steeds in loondienst en geen zelfstandig ondernemer maar een schijnzelfstandige;

2) Heb je een VAR-wuo of zou je die kunnen krijgen (vul als je geen VAR hebt voor jezelf als toets een aanvraagformulier in), dan zit je goed en wordt je als zelfstandig ondernemer gezien.

Let op: Heb je een VAR, zorg dan dat de praktijk klopt met wat je bij het aanvragen van de VAR hebt ingevuld. Controleer dit. Heb je geen VAR nodig, vraag hem dan niet officieel aan, het hebben van een VAR is niet verplicht. Ben je musicus of artiest dan geldt de artiestenregeling (speciale belastingwet). Heb je een VAR-wuo dan sluit dat toepassing van de artiestenregeling uit.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *